PRP-behandling i Danmark

I Danmark är alla dessa former av behandlingar hårt reglerade och det finns mycket strikta regler hur de får behandlas och vilka regler som gäller. Denna situation har bromsat utvecklingen på skönhetsbehandlingar och det är mycket lägre antal kliniker som är verksamma. Om detta är bra eller dåligt kan diskuteras utifrån vad som anser etiskt eller inte. Att kunna förändra sitt utseende kan nog tyckas vara var persons eget beslut bara det sker och utförs på ett korrekt sätt utan risker för biverkningar. Eller i alla fall med risker som är bekanta och som går att ta ställning till. I alla former av behandlingar finns det ju alltid moment av risk men i de flesta fall är den så liten att risken att krocka på väg till behandlingen är den största risken i sammanhanget. Att utföra en PRP-behandling i Danmark kräver avancerade tillstånd och gör att ingreppet blir dyrt ochkomplicerat. Vi får verkligen hoppas i Sverige att regelsystemet som Socialstyrelsen håller på att ta fram kommer att ha en annan vinkel och syfte än det danska regelverket och hur detta efterlevs.

Categories: Okategoriserade